Yangiliklar
  • Bilimli kishi hor bo'lmas

  • Doim ilm o'rganing

  • Daho bo'lish oson emas

  • Ilmni kitobdan o'rgan

  • Bilim insonni ulug'laydi